Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 03 2017

bymydragon
2169 971b
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viaPokobiecemu Pokobiecemu
bymydragon
bymydragon
Każdy ma wspomnienia, do których lubi się uśmiechać.
bymydragon
Nic nie rozumiem, choć wszystko jest jasne
I szukam Cię w tłumie i czuję jak gasnę
— QUEBONAFIDE
Reposted fromSalute Salute viaPokobiecemu Pokobiecemu

May 01 2017

3475 5274
Reposted fromfreakish freakish viaxannabelle xannabelle
bymydragon
Straciłeś dla mnie tyle czasu, że poczułem się ważny
— Mały Książe
Reposted fromimyours imyours viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
bymydragon
bymydragon
2221 bd83 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viazapominanie zapominanie
bymydragon
7349 da46 500
Reposted frommyu myu viaxannabelle xannabelle
2567 0f01
bymydragon
1969 4872 500
Reposted fromsarazation sarazation viaAmericanlover Americanlover
bymydragon
2531 9269
Reposted fromskomplikowanie skomplikowanie viamyceline myceline
bymydragon
5265 1188 500
Reposted frommesoute mesoute viaAmericanlover Americanlover
4177 4f31

chrysa-tas:

We could.

Reposted fromLittleJack LittleJack viaAmericanlover Americanlover
bymydragon
ile razy na dzień masz ochotę by ktoś przyszedł i powiedział, że wszystko się ułoży, że doskonale wie jak on się czuje i nie czuje się dobrze, że czuje się równie źle i tęskni. Ile razy?
— no właśnie..
bymydragon
Mieć taką osobę co uspokoi serce.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl