Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2017

bymydragon
Cztery godziny snu z Tobą w ramionach, daje mi więcej, niż osiem godzin przewracania się w pościeli, gdy Cię ze mną nie ma.
— Jeaniene Frost "Po tej stronie grobu"

March 19 2017

bymydragon
0793 8a38
Reposted fromPokobiecemu Pokobiecemu

February 26 2017

bymydragon
bymydragon
Wyobrażam sobie życie bez ciebie, ale co to za życie? Tylko rzeczownik, który stracił swoją definicję.  
— ,,Listy niczyje" / Olga Wojciechowska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
bymydragon
Właśnie to lubię w zdjęciach. Są dowodem, że kiedyś, choćby przez chwilę, wszystko układało się po naszej myśli.
— Jodi Picoult
Reposted frompensieve pensieve viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
bymydragon
Jestem typem depresyjnym i neurotycznym. Ze skłonnościami do autodestrukcji. Zdarzają się dni, kiedy budzę się i nie chcę ani nie mogę wstać z łóżka. Bo jest ciemno, bo pada deszcz, bo jest mgła, bo jest zimno, bo wszystko jest kompletnie bez sensu, bo jestem stary, bo jestem brzydki, bo nikt mnie nie kocha, nikt nie ma dla mnie czasu i nikt nie rozumie — Arek Jakubik
— wypisz- wymaluj JA!
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
bymydragon
“ Powinieneś się do mnie odezwać, żebym mogła sobie przypomnieć, że nie jesteś taki jak w mojej głowie ”
— I.
bymydragon
Zapominanie o nim było jak próba poznania kogoś, kogo nigdy nie spotkałeś.
— Bezimienna
bymydragon
I chciałabym Ciebie obok. Tak po prostu.
— Bezimienna

February 25 2017

bymydragon
Ty nawet odchodzić nie umiesz. Wracasz jak czkawka - ani Cię zapić, ani przespać.
— Katarzyna Wołyniec
bymydragon
pytasz czy ja to przeżyłem


nie

ja to umarłem
— Stanisław Esden-Tempski
bymydragon
5210 c936
Reposted frommoai moai viacomfortablynumb comfortablynumb
bymydragon
5311 5440
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapuremindx puremindx
bymydragon
bymydragon
bymydragon
bymydragon
bymydragon
7906 fd9b
bymydragon
Spojrzeliśmy na siebie i to było jak kopniak w brzuch.W życiu nikt mnie tak nie pociągał.
— Camila Lackberg, 'Księżniczka z lodu'
bymydragon
Stęskniłem się za tobą... A ty jak gdyby nigdy nic, jak gdyby mnie nie było 
— J.Borszewicz "Mroki"
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viaumieranie umieranie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl